40 புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்றுள்ள பட்டதாரிகளுக்கு நியமனம் வேண்டும்..!!

November 24, 2017 6:16 AM

5 0

கிழக்கு மாகா­ணத்தில் பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்­கான போட்டிப் பரீட் சையில் 40 புள்­ளி­க­ளுக்கு மேல் பெற்றுக் கொண்ட அனைத்து பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்கும் நிய­ம­னங்­களை வழங்க ஆளுனர் முன்­வ­ர­வேண்­டு­மென கிழக்கின் முன்னாள் முத­ல­மைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட் கூறினார்.

மாகா­ணத்தில் மூவா­யி­ரத்து நூற்று 84 வெற்­றி­டங்கள் உள்ள நிலை­யில்­அ­தனை நிரப்­பு­வ­தற்­கான அனு­ம­தியும் உள்ள நிலை யில் நிய­ம­னங்­களை வழங்­கு­வது கடி­ன­மான விடயம் அல்ல தற்­போது பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்­கான நிய­மன விட­யத்தில் சில­ருக்கு அநீ­தி­ய­ிழைக்கும் வகை­யி­லான நட­வ­டிக்­கைகள் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டு­வ­தாக அறியக் கிடைக்­கின்­றது.

கிழக்கு மாகா­ணத்தில் முதலில் 5021 ஆசி­ரியர் வெற்­றி­டங்கள் காணப்­பட்ட நிலையில் வெளி மாகா­ணங்­க­ளுக்கு நிய­மிக்­கப்பட்ட எமது ஆசி­ரி­யர்­களை கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு எமது மாகா­ணத்­தி­லேயே நிய­மித்த போது 4884 வெற்­றி­டங்­களை நாம் நிர ப்ப வேண்­டிய தேவை­யேற்­பட்­டது, இதை­ய­டுத்து பட்­ட­தா­ரிகள் ஆர்ப்­பாட்­டங்கள் மூலம் அர­சாங்­கத்­துக்கு அளித்த அழுத்தம் மூலமும் நாம் மேற்­கொண்ட தொடர் முயற்­சி­யி­னாலும் எமக்கு முதற்­கட்­ட­மாக 1700 பட்­ட­தா­ரி­களை நிய­மிப்­ப­தற்­கான அனும தியை நாம் பெற்றுக் கொண்டோம். இத­ன­டிப்­ப­டையில் நாம் முதற்­கட்­ட­மாக 259 பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்­கான நிய­ம­னங்­களை கடந்த ஜூன் மாதம் வழங்­கினோம். இந்­நி­லையில் ஏனைய பட்­ட­தா­ரி­களை நிய­மிப்­ப­தற்கு இடம்­பெற்ற போட்­டிப்­ப­ரீட்­சையில் 2600 பட்­ட­தா­ரிகள் 40 புள்­ளி­க­ளுக்கு மேல் பெற்­றுள்­ளனர்.

40 புள்­ளி­களைப் பெற்ற சில­ருக்கு மாத்­தி ரம் நிய­ம­னங்­களை வழங்கி ஏனையோரை புறக்­க­ணிப்­ப­தற்­கான நட­வ­டிக்­கைகள் இடம்­பெ­று­வது ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடி­யாத விட­ய­மாகும்.

எனவே இவர்­களுள் 1441 பேருக்கு நிய­ ம­னங்­களை வழங்­கு­கின்ற போது மீத­மு ள்ள ஆயி­ரத்து 159 பேருக்­கான நிய­ம­னங்­க­ளையும் ஆளுநர் வழங்க வேண்டும்.

ஏனெனில் கிழக்கின் மீத­மி­ருக்­கின்ற வெற்­றி­டங்­களை நிரப்­பு­வ­தற்­கான அனு­ம­தியைத் தரு­வ­தாக தேசிய முகா­மைத்­துவத் திணைக்­களம் ஏற்­கனவே எமக்கு உறு­தி­ய­ளித்­தது, ஆகவே இந்த வருட நிறை­வுக்கு குறித்த பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்­கான நிய­ம­னங்­களை ஆளு நர் வழங்கி வைக்க வேண்டும்.

அது மாத்­தி­ர­மன்றி பின்னர் எஞ்­சி­யி­ருக் கும் 2025 வெற்­றி­டங்­க­ளுக்கும் விரைவில் அனு­ம­தியைப் பெற்று பட்­ட­தா­ரி­களை உள்­ளீர்த்து நிய­ம­னங்­களை விரைந்து வழங்க வேண்டும். அத்­துடன் 35முதல் 45 வய­துக்­கி­டைப்­பட்ட பட்­ட­தா­ரிகள் அனை­வ­ரையும் முதற்­கட்ட நிய­ம­னங்­களில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஏனெனில் அடுத்து வரும் நிய­ம­னங்­களின் போதும் 35 வய­துக்­குட்­பட்­ட­வர்கள் மாத்­தி­ரமே நிய­மிக்­கப்­படப் போகின்­றனர்,

எனவே 35 வய­துக்கு மேற்­பட்டபட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்கு இது இறுதி சந்­த­ர்ப்பம் என்­ப­தனால் அவர்­களை கட்­டாயம் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

நாம் குறித்த பட்­ட­தா­ரி­களை கருத்­திற் ­கொண்டே கடும் முயற்­சி­களை மேற்­கொ ண்டு பட்­ட­தா­ரி­களின் வய­தெல்­லையை 45 ஆக மாற்­றினோம்.

எனவே ஆளுநர் 35 முதல் 45 வய­து­வ­ரை­யான பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்­கான நிய­ம­னங்­க­ளையும் முதற்­கட்ட நிய­ம­னங்­களின் போது வழங்க வேண்டும் என்­ப­துடன் இல்­லா­வி டின் மீண்டும் கிழக்கில் போராட்­டங்கள் முன்­னெ­டுக்­கப்­ப­டு­மாயின், அதற்கு ஆளு­நரே பொறுப்­பேற்க வேண்டுமென அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

ஆதாரம்: athirady.com

வகை பக்கம்

Loading...