18 விமானங்களை கொள்வனவு செய்கிறது இலங்கை விமானப்படை..!!

October 8, 2017 7:15 AM

6 0

“சிறிலங்கா விமானப்படைக்கு ஜெட் போர் விமானங்கள், போக்குவரத்து விமானங்கள், பயணிகள் விமானங்கள் உள்ளிட்ட 18 விமானங்களைக் கொள்வனவு செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இருந்து வரும் விமானங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் புதிய விமானங்கள் கொள்வனவு செய்யப்படும்.

தற்போதுள்ள வயது முதிர்ந்த சில விமானங்களுக்குப் பதிலாக, நவீன கால தேவைகளுக்கு ஏற்ற விமானங்கள் வாங்கப்படும்.

புதிய விமானங்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான கேள்விப்பத்திரங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

சிறிலங்காவின் பாதுகாப்பு நிலைமைகளில் பிரதான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடல்சார் கண்காணிப்பை மேற்கொள்வதற்கான விமானங்கள் தற்போது சிறிலங்கா விமானப்படைக்குத் தேவைப்படுகிறது.

முன்னர் சிறிலங்கா விமானப்படைக்கு அமெரிக்கா, சீனா, பிரித்தானியா, ரஷ்யா, உக்ரேன் ஆகிய நாடுகளிடம் இருந்து விமானங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டன.

ஆதாரம்: athirady.com

வகை பக்கம்

Loading...