வளர்ப்பு பிராணியாக மலைப்பாம்பை வளர்த்த பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி

October 8, 2017 3:22 AM

10 0

வளர்ப்பு பிராணியாக மலைப்பாம்பை வளர்த்த பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி

பெண் ஒருவர் வளர்ப்பு பிராணியாக ஒரு மலைப்பாம்பை வளர்த்து வந்தார். அது அந்த பெண்ணின் மேல் எப்போதும் பரவி திரியும்.

திடீரென்று சில நாட்களாக அந்த மலைப்பாம்பு உணவு உண்பதை நிறுத்தி விட்டதையும் அத்துடன் புதிய வழக்கமாக இரவில் அந்த பெண் தூங்கும்போது அவள் மீது படுத்து கொள்வதையும் கவனித்தாள்.

அவருக்கு மிகுந்த கவலை வந்துவிட்டது. என்ன என்னவோ செய்து பார்த்தும் அந்த பாம்பு எதையும் உண்ணவில்லை.

அந்த மலைப்பாம்பை ஒரு கால்கடை மருத்துவரிடம் கொண்டு சென்று பரிசோதித்தாள். மருத்துவர் கவலையுடன் அந்த பெண்ணிடம் ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலை தெரிவித்தார்.

உங்கள் பாம்பு உங்களை கொன்று விழுங்க தயாராகிக்கொண்டிருகிறது. உங்காளுடைய நீள அகலத்தை இரவுகளில் நீங்கள் தூங்கும்போது அளக்கிறது.

அது உங்களை இரையாக முடிவு செய்த மறுகணமே உங்களை விழுங்க தன்னுடைய வயிற்றை காலி செய்துகொண்டிருக்கிறது. உடனே அதை கொல்லுங்கள் என்றார்.

உங்களை சுற்றியுள்ள அனைவரும், உங்களை அரவணைக்கும் அனைவரும் நல்லவர்கள் என கருதுவது பின்பு உங்களுக்கே ஆபத்து ஏற்படுத்த வாய்ப்பு உண்டு.

மலைப்பாம்பை போன்ற நண்பர்களை இனம்கண்டு களைந்துவிடுங்கள். எதிரியை விட ஆபத்தானவர்கள் அவர்கள்!

ஆதாரம்: kathiravan.com

வகை பக்கம்

Loading...