நல்­லாட்சி அரசில் அதி­க­ரிக்கும் நெருக்­கடி..!!

January 13, 2018 4:39 AM

12 0

ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சிக்கும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்­திரக் கட்­சிக்­கு­மி­டை­யி­லான நெருக்­க­டிகள் தொடர்ந்து அதி­க­ரித்து செல்­கின்­றன. அதா­வது இரண்டு பிர­தான கட்­சி­களும் இணைந்து அமைத்த நல்­லாட்சி அர­சாங்­கத்­திற்குள் தற்­போ­தைய நிலை­மையில் பாரிய நெருக்­க­டிகள் அதி­க­ரித்­துள்­ளன.

அமைச்­சர்­களும் சுதந்­திரக் கட்­சியின் அமைச்­சர்­களும் பாரி­ய­ளவில் கடும் விமர்­ச­னங்­களை முன்­வ­வைத்து வரு­கின்­றனர்.

குறிப்­பாக நேற்­று­முன்­தினம் அமைச்சர் ஹரீன் பெர்­னாண்டோ ஜனா­தி­ப­தியை விமர்­சித்து பேசி­யி­ருந்தார். அதே­போன்று இரா­ஜாங்க அமைச்சர் சுஜீவ சேன­சிங்க ஜனா­தி­பதி மீது விமர்­ச­னங்­கைள முன்­வைத்­தி­ருந்தார். அதே­வேளை சுதந்­திரக் கட்­சியின் அமைச்­சர்­க­ளான சுசில் பிரே­ம­ஜ­யந்த மஹிந்த அம­ர­வீர மற்றும் இரா­ஜாங்க அமைச்சர் டிலான் பெரேரா ஆகி­யோரும் ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சியை கடு­மை­யாக விமர்­சித்­தி­ருந்­தனர். இந் நிலை­யி­லேயே சுதந்­திரக் கட்சி நல்­லாட்­சி­யி­லி­ருந்து வில­கலாம் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது.

2015 ஆம் ஆண்டு செப்­டெம்பர் மாதம் ஆரம்­ப­மான நல்­லாட்சி தேசிய அர­சாங்­கத்தின் பத­விக்­காலம் இவ் வருடம் செப்­டெம்பர் மாதத்­துடன் முடி­வ­டைந்­தது. எனினும் அது தொடர்­பான புரிந்­து­ணர்வு உடன்­ப­டிக்­கையை கடந்த டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வரை நீடிப்­ப­தற்கு இரண்டு கட்­சி­களும் இணங்­கின. தற்­போது டிசம்பர் 31 ஆம் திக­தியும் கடந்­துள்ள நிலையில் தேர்தல் முடி­யும்­வரை புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையை நீடிப்பதற்கு இரண்டு கட்சிகளும் இணங்கின. எனினும் தற்போது இரண்டு கட்சிகளுக்குமிடையில் நெருக்கடி பாரியளவில் அதிகரித்து செல்கின்றன.

ஆதாரம்: athirady.com

வகை பக்கம்

Loading...