தென்னாப்பிரிக்க உயர்ஸ்தானிகருக்கும் கிழக்கு ஆளுனருக்கும் இடையிலான விசேட சந்திப்பு

November 12, 2017 12:03 PM

16 0

தென்னாப்பிரிக்க உயர்ஸ்தானிகருக்கும் கிழக்கு ஆளுனருக்கும் இடையிலான விசேட சந்திப்பு

தென்னாப்பிரிக்கா உயர்ஸ்தானிகர் மாக்ஸ் அம்மையாருக்கும் கிழக்கு மாகாண ஆளுனர் ரோஹித போகொல்லாகமவிற்கும் இடையிலான சந்திப்பு ஒன்று ஆளுனர் அலுவலகத்தில் இன்றைய தினம் இடம்பெற்றது.

இதன்போது, கிழக்கு மாகாணத்தில் யுத்தத்துக்குப் பின்னரான அபிவிருத்தி, தேசிய நல்லிணக்க விவகாரங்கள், கிழக்கு மாகாணத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் முதலீட்டு முயற்சிகள் தொடர்பாக விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளன.

தேசிய நல்லிணக்கம் தொடர்பான தென்னாப்பிரிக்காவின் அனுபவங்களை இலங்கையுடன் பகிர்ந்து, இந்நாட்டின் இனங்களுக்கிடையிலான நல்லிணக்கம் மற்றும் அதிகாரப்பரவலாக்கல் முயற்சிகளை கட்டியெழுப்புவதற்கு தென்னாப்பிரிக்கா தன்னால் ஆன முழு உதவிகளை வழங்குமென மார்க்ஸ் அம்மையார் இதன்போது உறுதியளித்துள்ளார்.

இலங்கையின் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான தென்னாப்பிரிக்காவின் முயற்சிகளை வரவேற்ற கிழக்கு மாகாண ஆளுனர், பல்லின மக்கள் வாழும் கிழக்கு மாகாணத்தின் எதிர்காலம் இணங்களுக்கிடையிலான நல்லுறவிலேயே தங்கியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆதாரம்: tamilwin.com

வகை பக்கம்

Loading...