சுய முயற்சி சேமிப்பு’ எனும் தொனிப்பொருளில் வவுனியாவில் சிறுவர் சந்தை..!! (படங்கள்)

June 14, 2018 8:53 AM

8 0

சுய முயற்சி சேமிப்பு’ எனும் தொனிப்பொருளில் வவுனியாவில் சிறுவர் சந்தை..!! (படங்கள்)

ஆரம்பபிரிவு மாணவர்களுக்காக தனியார் வங்கி ஒன்றின் அனுசரணையுடன் செயற்படுத்தப்பட்ட அந்நிகழ்வில் சிறுவர்களின் ஆழுமையை வளர்க்கவும் இச்சிறுவர் சந்தையூடாக பெறப்படும் நிதியானது சிறுவர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என பாடசாலையின் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

சிறுவர்களின் சந்தை நிகழ்வில் சிறுவர்கள் வியாபாரிகளாகவும், விவசாயிகளாகவும் வேடமிட்டு வியாபார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்ததுடன், அதிதிகள் சிறுவர் சந்தையை பார்வையிட்டு சிறுவர்களை ஊக்குவித்திருந்தனர். மற்றும் ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டு ஆர்வமுடன் பொருட்களை கொள்வனவு செய்தனர்.

நிகழ்வில் பாடசாலைகளுக்கான வலயப் பிரதிநிதி கு.வசந்தகுமாரி, டி.எப்.சி.சி வங்கியின் பிராந்திய முகாமையாளர் ஆர்.ரவீந்திரா, முகாமையாளர் எஸ்.வில்லவராஜன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.

ஆதாரம்: athirady.com

வகை பக்கம்

Loading...