இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக தமிழகத்தில் சீனியப்பதர்ஹா கடற்கரையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கேரளா கஞ்சாவை கீயூ பிரிவு பொலிஸார் பறிமுதல July 18, 2018 5:01 PM