கிளிநொச்சி பொது வைத்தியசாலையின் கழிவுகளை அகற்றுவது மிகவும் சிரமமாக இருப்பதாக கரைச்சி பிரதேச சபை சுட்டிக் காட்டியுள்ளது கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் கரைச்சி பிரதேச September 20, 2018 12:12 PM