ஐஸ் கட்டியில் சிற்பம் செதுக்கும் போட்டியில் நுவரெலியா அரலீய கிரீன் சிட்டி ஹோட்டல் சமையல் கலைஞர்கள் முதலாமிடத்தை பெற்றுள்ளனர். இலங்கை சமையல் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் இன்று நுவரெலியா April 19, 2018 12:28 PM