சீனாவில் பெய்த கடுமையான மழையால் சிச்சுவான் மாகாணத்தில் மாவோக்ஸியன் கவுண்டியில், சின்மோ என்ற மலைப்பாங்கான கிராமம் முற்றிலுமாக நிலச்சரிவினால் பாதிக June 26, 2017 1:38 PM