சிங்கள இனவாத வன்முறைகளினால் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் தனது தோழமையினை ஜெனீவாவில் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இலங்கையில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக March 21, 2018 12:14 AM